Profil

Profil MADISON

Zita Košnarová původně vystudovala design oděvů na uměleckoprůmyslové škole a dále magisterský program Mediální a komunikační studia se zaměřením na marketingové komunikace. Během studií absolvovala několik zahraničních studijních pobytů v Evropě i Americe. V Dánsku ji svou lehkostí a čistotou zaujal tamní​ styl jak v architektuře, tak ve vnitřních prostorech, a na základě toho se začala zajímat o interiérový design.

Po dokončení studií se rozhodla vrátit zpět k designu. Nevěnovala se však již navrhování oděvů, ale designu interiérů, a proto také absolvovala studium v AHSID (Akademie home stagingu a interiérového designu). Díky znalostem marketingu se zaměřila především na home staging, jehož cílem je vhodná úprava bytů a domů před prodejem či pronájmem.Ty se totiž při vstupu na realitní trh stávají marketingovým produktem stejně jako kterékoli jiné zboží, a proto je třeba je také odpovídajícím způsobem prezentovat.

Kromě home stagingu se soustředí na design a redesign/restyling bytových i komerčních interiérů. Zatímco při redesignu se celkový vzhled a atmosféra prostoru přeměňuje za pomoci méně nákladných úprav a v co největší možné míře se využívá stávajícího zařízení a doplňků, v případě interiérového designu se vytváří naprosto nový kompletní návrh daného prostoru včetně veškerého vybavení. 

Služby

Home staging

Home staging představuje profesionální úpravu nemovitosti před jejím představením na realitním trhu a její následnou kvalitní prezentaci potenciálním zájemcům. Home staging napomáhá upravit první dojem z nemovitosti a umožňuje ji odlišit od ostatních neprofesionálně prezentovaných nemovitostí na realitním trhu.

Více

Re-design interiérů

Re-design interiéru nabízí méně nákladný způsob, jak do prostoru vnést novou atmosféru a styl s využitím stávajícího vybavení. Celkový vzhled prostoru se přeměňuje za pomoci méně nákladných úprav, a proto se v co největší míře využívá stávajícího vybavení. Ve finálním výsledku přináší re-design zcela nový dojem z daného prostoru.

 

Více

Konzultace

Poradentsví slouží k poskytování informací a tipů od konzultantů z oboru. Pokud klient upravuje interiér, ale nepožaduje vypracování kompletního návrhu, je možné využít právě poradenství. Služba též nabízí konzultace kupujícím při hledání a výběru nemovitostí a možností jejich úprav. Je proto také vhodná pro realitní makléře a jejich klienty. 

Více

Home staging

Home staging je služba, která se na trhu s nemovitostmi ukazuje jako stále efektivnější. Jedná se o profesionální úpravu nemovitosti před uvedením na realitní trh a její kvalitní prezentaci potenciálním zájemcům.

Základní úlohou home stagingu je nemovitost před prodejem či pronájmem upravit, a tím z ní vytvořit produkt, který přivede ten nejvyšší možný počet zájemců. 

Tento krok může mít značný vliv na délku setrvání nemovitosti na trhu a především na konečnou prodejní cenu. Cílem home stagingu je tak přispět k tomu, aby se zamezilo snižování reálné ceny nemovitosti. Investice do home stagingu bude proto vždy levnější volbou než snižování ceny nemovitosti. 

Proč je právě příprava nemovitosti podstatná? Při prodeji nemovitosti není možné ovlivnit lokalitu, umístění bytu v domě, okolí domu ani výhled. V nabídce konkurenčních nemovitostí je pouze jediný prvek, který je prodávající schopen sám ovlivnit. Tímto prvkem je emoce, kterou nemovitost v zájemci vyvolá. 

To, zda nemovitost vyvolá pozitivní dojem, ovlivňuje například stav bytu, vybavení, ale především jeho celková atmosféra. A právě z toho důvodu je profesionální příprava a prezentace nemovitosti jeden z důležitých prvků strategie při prodeji nemovitostí.

Co je při home stagingu základem? Je to snaha odstranit všechny negativní prvky, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě zde mohl bydlet. Zároveň je potřeba vytvořit atmosféru, která zájemci ukáže všechny klady nemovitosti a umožní mu představit si na daném místě jeho vlastní nový domov.

Home staging ukazuje lepší stránku nemovitosti, avšak neslouží k tomu, aby zakryl vady a kupujícího oklamal. Jeho úlohou je vyzvednout přednosti, které nemovitost má, ale v daném stavu je neukazuje.

Primárně se home staging využívá pro rychlý a úspěšný prodej nebo pronájem bytů, domů i komerčních prostor. Tuto službu mohou využívat nejen realitní kanceláře a makléři, ale také samotní vlastníci nemovitostí.

 

Jak služba home staging probíhá:

Home staging / K návrhu změn přistupujeme individuálně a s ohledem na konkrétní situaci, jež je spojena s prodejem či pronájmem. Celkové úpravy proto navrhujeme s důrazem na co nejnižší náklady. Služba zahrnuje návrh úprav nemovitosti a případně jejich zrealizování. Při konzultaci nejprve objasníme, jak proces home stagingu probíhá, a jaké jsou obvyklé zásady provádění změn. Na nemovitost se nebudeme dívat z pohledu majitele, ale především očima kupujícího, který hledá zejména záporné stránky. Na základě konzultace posoudíme vhodné úpravy, které budou mít největší efekt při prezentaci nemovitosti potenciálním zájemcům. Home staging je možné realizovat v nemovitosti vybavené, nevybavené, i v nemovitostech aktuálně obývaných. 

Foto staging / Foto staging je  příprava nemovitost na profesionální focení. U nemovitostí, které jsou v dobrém stavu a nevyžadují zásadnější úpravy, je vhodná právě tato služba. Foto staging umožňuje nemovitost rychle připravit, dodekorovat a kvalitně vyfotografovat tak, aby byly všechny místnosti prezentovány s maximálním efektem. Profesionální fotografie pro inzerci pak napomáhají odlišit nemovitost od konkurenčních nabídek. 

 • 1
  Konzultace
  Placená konzultace v prostorech nemovitosti v trvání přibližně dvou hodin zahrnuje posouzení nemovitosti a vytyčení jejích kladů a záporů v každé místnosti, případně i v exteriéru.

 • 2
  Report
  Výstupem konzultace je report neboli detailní soupis návrhů změn, v němž jsou zohledněny co nejnižší náklady spojené s následnou realizací.

 • 3
  Cenový odhad
  V rámci návrhu změn je zhotoven cenový odhad veškerých potřebných úprav nemovitosti. 

 • 4
  Realizace úprav
  Klient obdrží report s cenovým odhadem a popisem místností a jejich úprav. Může se rozhodnout, zda realizaci úprav přenechá našemu týmu nebo ji provede sám. Pokud bude realizace svěřena nám, zajistíme kompletní provedení navržených změn.

 • 5
  Finální dokončení
  V rámci služby home stagingu je zajištěna finální příprava pro focení interiéru. Následně je pořízena fotodokumentace v profesionální kvalitě, která slouží pro prezentaci na realitních portálech.

Méně

Re-design/re-styling interiéru

Re-design neboli re-styling interiéru nabízí rychlý a nenáročný způsob, jak interiér obměnit a přinést do prostoru novou atmosféru a styl. Celkový vzhled prostoru se přeměňuje za pomoci méně nákladných úprav, a proto se v co největší míře využívá stávajícího vybavení. S ním se za pomoci nového barevného a materiálového schématu vytvoří jiný styl a prostor tak získá zcela odlišnou atmosféru. V praxi to znamená, že se mění například barevné ladění místnosti, dispozice, doplňují se nové prvky a dekorace. Tyto nenákladné úpravy mají v konečném důsledku značný efekt. Redesign není finančně tak náročný jako klasický interiérový design, ale ve finálním výsledku přináší i redesign zcela nový dojem z daného prostoru. Službu redesign interiéru je možné využít jak v rezidenčních interiérech, tak v interiérech komerčních.

Jak služba re-design interiérů probíhá:

 • 1
  NÁVRH

  Bezplatná konzultace
  Nezávazná bezplatná schůzka je určena k definování projektu a upřesnění, co může zákazník od spolupráce s námi očekávat. Klient na první schůzce vymezí rozsah projektu, počet a druh místností určených k úpravě a nastíní, co od návrhu očekává a jaké má preference. Pokud ještě nemá jasnou představu o stylu interiéru, napomůžeme jeho styl definovat. Výsledkem schůzky je návrh smlouvy o službě. Smlouva je zaslána zájemci, který se rozhodne, zda službu využije.

  Bezplatné konzultace zahrnuje:
  / základní informace
  / počet a druh místností určených k re-designu
  / představy o změnách ‒ dispozice, styl, barevnost
  / definovaní stylu
  / rozpočet, časový rozsah

  Konzultace v interiéru
  Pokud bezplatná konzultace neprobíhá v místě realizace, druhá schůzka probíhá právě zde. Klient prezentuje své konkrétní představy, požadavky a očekávání od prostoru. Konzultuje se dispozice, styl, barevnost, materiály, osvětlení a další aspekty projektu. Všechny požadavky jsou následně zohledněny v návrhu. 

  Prezentace návrhu
  Výstupem druhé schůzky je návrh v podobě nákresů dispozice, vizualizací, ukázek barevných kombinací, vzorků materiálů, látek, výběru osvětlení, okenního zastínění, nábytku a návrhu vybavení na míru. Schůzka obsahuje prezentaci návrhu i případných variantních řešení, a dále připomínky a zpětnou vazbu od klienta. 

  Předání finálního návrhu a věcného seznamu
  Na základě zpětné vazby od klienta je návrh upraven do finální podoby. Konečný návrh interiéru je předán včetně věcného seznamu zahrnujícího kompletní soupis doporučených výrobků, které je třeba k realizaci zajistit, včetně finančního rozpočtu.

 • 2
  REALIZACE

  Tato fáze projektu je do služby zahrnuta pouze na žádost klienta a zahrnuje kompletní převedení návrhu do reálné podoby. Realizace zahrnuje zajištění nákupu všech potřebných prvků a vybavení, dohled nad jednotlivými změnami, v případě potřeby zajištění řemeslníků, komunikace s nimi a celkový dohled a koordinaci realizované zakázky.

  Realizace projektu zahrnuje:
  / nákup vybavení
  / zajištění a koordinace jednotlivých prací
  / kompletní dokončení
  / finální styling

   

Méně

Konzultace/poradenství

Poradenství či konzultace mohou pomoci v případě, kdy klient nepožaduje vypracování kompletního návrhu. Potřebuje pouze konzultovat drobné úpravy v podobě doladění interiéru, dekorování, změny barevnosti, stylu, dispozičního řešení apod.

Poradenství tak může velmi dobře posloužit v případě, kdy má klient zájem upravovat interiér bez další pomoci, ale potřebuje získat určité informace či tipy od konzultantů z oboru.

Poradenství může také napomoci kupujícím pří výběru nemovitosti, a to v případě, kdy si chce klient například ověřit, jaké možnosti dispozičních změn nemovitost nabízí.

Poradenství tak napomůže budoucímu majiteli představit si, jaké možnosti prostor poskytuje a jak může po úpravě 

fungovat. Při výběru z více konkurenčních nemovitostí se pak budoucí majitel může jednodušeji rozhodnout, jaká nemovitost je pro koupi nejvhodnější nebo zda by byla konkrétní nemovitost pro něj vhodná.

Poradenství mohou využít také realitní kanceláře a makléři, kterým může náš konzultant nakreslit půdorysy jejích prodávaných nemovitostí včetně návrhu budoucí úpravy dispozice či návrhu budoucího rozvržení veškerého vybavení interiéru prodávané nemovitosti. To napomůže pro lepší představu například u nevybavených nemovitostí nebo nemovitostí určených k rekonstrukci.

Jako doplňkovou službu při prodeji nemovitostí mohou makléři zajistit osobní konzultaci interiéru pro potenciální zájemce či klienty kupující nemovitost.

 

Kdy službu konzultace/poradenství využít:

/ Konzultace úpravy interiéru, kdy klient nepožaduje vypracovat kompletní projekt, chce získat tipy od konzuatantů z oboru nebo žádá projednat drobné úpravy a změny -  dispozice, barevnosti, volby materiálů, dekorací atd.    

/ Poradenství pro kupující při výběru nemovitostí - konzultace dispozice a možného budoucího rozvržení veškerého vybavení.

/ Doplňkové služby pro realitní makléře - nákres půdorysu prodávaných nemovitostí, návrh budoucí úpravy dispozice u prodávaných nemovitostí určených k rekonstrukci, návrh budoucího rozvržení veškerého vybavení interiéru prodávané nemovitosti, osobní konzultace pro potenciální zájemce o koupi nemovitosti apod.


 

Méně

Portfolio

Home staging

Home staging

BYT 2+1, PARDUBICE

Foto staging

Foto staging

RD 6+1, ZMINNÝ

Home staging

Home staging

BYT 2+1, PARDUBICE

Home staging

Home staging

BYT 3+1, PARDUBICE

Foto staging

Foto staging

BYT 3+1, PARDUBICE

Redesign interiéru

Redesign interiéru

LOŽNICE

Home staging

Home staging

BYT 1+1 K PRODEJI

Home staging

Home staging

BYT 2+1, PARDUBICE

HOME STAGING

HOME STAGING

BYT 3+KK, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Foto staging

Foto staging

BYT 5+1, PARDUBICE

Home staging

Home staging

PARDUBICE

Home staging

Home staging

Pardubice

 • 1
 • 2
X

Home staging / BYT 2+1, PARDUBICE

Home staging

Majitelé zakoupili byt 2+1 jako investici. Chtěli byt pronajímat, ale počítali také s možností prodeje. Dobrá dispozice s velkými místnostmi a balkónem patřily mezi klady tohoto bytu. Od této pozitivní stránky však odváděl pozornost výrazně zanedbaný vzhled celého bytu. Potenciální zájemci by mohli získat pocit, že je potřeba značná rekonstrukce, a to i přesto, že byt před časem rekonstrukcí prošel. Protože jsme brali v úvahu i případný prodej nemovitosti, po několika různých navržených možnostech jsme se s majiteli domluvili na kompletní výměně kuchyňské linky. Ta kvalitu nemovitosti výrazně pozvedla, což by mělo v případě prodeje vliv na prodejní cenu. Ostatní místnosti jsme navrhli pouze vymalovat vhodnými odstíny barev a upravit v nich několik dalších detailů. Byt tak získal zcela jinou, příjemnou atmosféru. Pozitiva nemovitosti, která původně rušil zanedbaný vzhled místností, se nyní ukazují ihned při prvním dojmu, který je v případě prodeje i pronájmu zcela zásadní.

Reference klienta:
Byt 2+1 jsme chtěli prodávat nebo pronajímat, ale úplně jsme si nedokázali představit, co home staging obnáší a jak ho přesně využít. Po ujasnění, co home staging znamená a proč ho vlastně využít, jsme se rozhodli, že službu pro náš byt rozhodně použijeme.
Po spočítání, o kolik ročně navíc můžeme po úpravách bytu získat z nájmu, jsme se rozhodli na nějaký čas byt pronajímat. A až se rozhodneme byt prodat, máme už teď připravené perfektní fotografie pro prezentaci bytu na prodej a s určitostí můžeme říct, že ho dáme do nabídky za vyšší cenu než jsme původně plánovali. Službu home staging rozhodně doporučuji. Je to investice, na které lze jedině vydělat.

V. K.

 

X

Foto staging / RD 6+1, ZMINNÝ

Foto staging
X

Home staging / BYT 2+1, PARDUBICE

Home staging

Majitel bytu 2+1 se na nás obrátil již před časem, kdy se chystal pronajmout byt 1+1. Zde jsme provedli home staging a služba se majiteli bytu osvědčila tak, že nás před pronájmem druhého bytu opět oslovil.  Byt byl při první prohlídce stále obývaný, a pokud bychom ho na trh uvedli v původním stavu, rozhodně by neukázal dobrou dispozici a značný prostor, který nabízel. Byt byl lehce zanedbaný, avšak vybavení koupelny a kuchyně bylo v pořádku. Proto stačilo několik úprav a následné zapůjčení nábytku pro fotodokumetaci bytu. Byt byl pronajatý za necelý jeden týden spolehlivému nájemci. 

Reference klienta:
Služeb Madison design jsem využil už při řešení problémů se svým bytem 1+1 k pronájmu. Když jsem chtěl pronajímat druhý byt, už mě ani nenapadlo, že bych home staging nevyužil. V Madison mi už při první spolupráci vysvětlili celý postup provedení home stagingu a zdůvodnili jednotlivé kroky. Přípravu bytu na pronájem kompletně naplánovali a dali mi na výběr, zda si navržené úpravy provedu sám nebo je nechám na jejich týmu.

Zita navrhla odstranit většinu věcí, které v bytě byly. Do všech místností se téměř nic nového nepořizovalo, jediné vybavení které se muselo dokoupit byl jídelní stůl, židle a nové koberce. Vše ale bylo vybíráno s ohledem na absolutně minimální náklady avšak s maximálním efektem, aby byl prostor vkusný a budoucím nájemníkům se líbil. Některé věci byly od studia Madison zapůjčeny, aby se byt neprezentoval zcela prázdný a ukázal se skutečný prostor, který nabízí, ale abych nemusel vybavení kupovat.

Kromě zapůjčení věcí tým Madison provedl také přípravu na fotografování a zajistil mi profesionálního fotografa. Bez skvělých profesionálních fotek tohoto fotografa bych byt už rozhodně neinzeroval. Když jsem se na realitním portálu podíval na fotky mého inzerátu a ostatních podobných nabídek, jednoznačně inzerát převyšoval ostatní a ihned zaujal.

Náklady ve výši dvou a půl nájmu mi přinesli na tuto lokalitu nadstandardní výdělek a velmi spokojené nájemníky, kteří mi dokonce děkovali, že mohou v tak pěkném bytě bydlet. Byt byl pronajatý v průběhu jediného týdne od zveřejnění inzerátu, takže jsem navíc ušetřil náklady, které by mi vznikali při delším inzerování bytu.

 

X

Home staging / BYT 3+1, PARDUBICE

Home staging

V bytě, který byl zdařile zrekonstruovaný, stačilo několik úprav, styling a kvalitní fotografie pro to, aby byl prezentován v co nejlepším světle a zaujal zvolenou cílovou skupinu. Zapotřebí bylo odstranit zejména osobní věci. Ty do běžného provozu bytu bezpochyby patří, ale při prezentaci potenciálním zájemcům by odváděly pozornost od značného prostoru a vkusného vybavení, které tato nemovitost nabízela. Majiteli jsme také doporučili změnu barevného ladění v obývacím pokoji a ložnici. Byt se tak zjemnil a odstranila se křiklavá červená barva, která prostor změnšovala a narušovala velmi příjemný neutrální koncept. Finální styling a kvalitní fotografie pak přispěli k co nejefektivnější prezentaci nemovitosti a dosažení maximální ceny. Původně byl byt určen k prodeji. Majitel se však rozhodl byt nadále pronajímat. Nájemné mu přinese o   18 000 Kč ročně vyšší zisk než před home stagingem a z množství zájemců si mohl vybírat, což je pro pronajímatele vždy podstatná výhoda.

Reference klienta:
"Na Zitu (a Erika) jsem narazil na semináři investorů nemovitostí, kde měla přednášku o HomeStagingu ze své praxe. Výsledky její práce v Pardubicích mě zaujali. Lokalitu znám a zájem lidí o nájem v bytech, které prošli rukama Zity i nájemné, které majitelé požadovali mi přišlo ohromující. Domluvili jsme se, že mi pomůže připravit byt, kde končil k červnu 2016 nájemník. Zita si byt pečlivě prošla, nafotila a zpracovala návrh na úpravy a opravy, včetně podrobného rozpočtu a seznamu, kde můžu jaké doplňky koupit. 

Když došlo na designování, s péčí hospodyňky se mnou prošla celý byt, doplnila dekorace a naaranžovala celý prostor. Fotografie zařídil fotograf, se kterým dlouhodobě spolupracuje a dovede dělat fotky, které jsou na hony vzdálené běžným inzerátům. Z těch stovek fotek, které se během dne nafotili Zita vybrala a doporučila  perfektní skladbu pro inzerování. Do týdne od vyvěšení jsme podepisovali nájemní smlouvu. Za nájemné, o kterém jsem pochyboval, že mi na něj v Pardubicích někdo vůbec přijde na prohlídku. A za dnes již spokojeně bydlícím nájemníkem čekali dva další vážní zájemci. 

Co tedy ještě dodat? Oceňuji Zitin zájem během celé realizace. Dokonce se přišla podívat jak probíhají úpravy na bytě, když nešlo úplně vše podle plánu. Z toho cítím, že homestaging nejenom že ovládá, ale má k němu silný vztah. A to je něco, co i u mnoha profesionálů těžko pohledáte.

Děkuji Zito za všechnu pomoc. A v budoucnu určitě znovu tvoje služby využiji i na jiných bytech."

V. M. 

X

Foto staging / BYT 3+1, PARDUBICE

Foto staging

Foto staging je příprava nemovitosti na profesionální focení. Jde o jednodušší verzi home stagingu a lze ho využít u nemovitostí, které jsou v dobrém stavu a potřebují pouze několik menších změn.

To byl případ velmi pěkného půdního bytu. Byt na první pohled neukazoval svá pozitiva, kterými bylo především světlo v celém prostoru a kvalitní vybavení. S majiteli jsme se domluvili, že obývací pokoj bude prázdný a nebude vybaven nábytkem. I přesto však bylo možné tento pokoj kvalitně prezentovat. V ostatních místnostech byl použitý nábytek, který v bytě už byl. Za využití tohoto stávajícího vybavení a doplnění několika dekoračních předmětů byl byt nově nafocen.

U pěkných nemovitostí v dobrém stavu se foto staging vyplatí, protože je za minimální náklady prezentován maximální potenciál nemovitosti, který bez foto stagingu není na první pohled viditelný. A co jiného chce každý kupující nebo nájemce než pěknou, světlou, čistou a bezproblémovou nemovitost, která bude vyhovovat jeho potřebám a bude se v ní hned cítit příjemně. A přesně to foto staging u nemovitosti ukáže.


 

X

Redesign interiéru / LOŽNICE

Redesign interiéru

Je možné využít home staging i v případě, kdy nemovitost neprodáváte ani nepronajímáte? Samozřejmě ano. A  právě k tomu slouží home staging “k bydlení” neboli redesign interiéru. Jde o přeměnu interiéru s využitím stávajícího vybavení. Při home stagingu „k bydlení“ využijeme v co největší míře stávající vybavení a prostor přeměníme za pomoci nového barevného ladění místnosti, nových prvků, dekorací, ale i nové dispozice. V tomto konkrétním případě jsme v ložnici změnili především barevnost, která po několika letech majitelce zevšedněla. Požadavkem také bylo dodekorovat interiér, který se majitelce samotné nikdy nepodařilo doladit. Výchozím prvkem bylo použití světlých neutrálních barev. Základem se stala bílá a k tomu světle šedá barva, která se v interiéru už nacházela. Výsledkem je světlý pokoj doladěný do všech detailů, který nevyžadoval takové finanční náklady jako by tomu bylo v případě obměny kompletně celého interiéru. Ve finále ale i takový interiér působí zcela novým dojmem. A právě o tom je home staging „k bydlení“.

X

Home staging / BYT 1+1 K PRODEJI

Home staging
X

Home staging / BYT 2+1, PARDUBICE

Home staging
X

HOME STAGING / BYT 3+KK, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

HOME STAGING
X

Foto staging / BYT 5+1, PARDUBICE

Foto staging

Foto staging je jednodušší verze home stagingu a lze ho využít u nemovitostí, které jsou v dobrém stavu a potřebují pouze několik menších změn. Velmi prostorný byt určený k pronájmu, který se nachází v žádané lokalitě v Pardubicích, nevyžadoval při home stagingu velké zásahy. Dispozičně je byt velmi pěkně vyřešen, bylo jen třeba především v kuchyni a koupelně odstranit věci, které připomínaly stávající nájemníky. Za pomoci dalších, finančně nenáročných úprav a kvalitní fotodokumentace byl k pronájmu nabídnut byt, který předvedl všechny své klady.
 

X

Home staging / Pardubice

Home staging

Ceník

Vyberte službu, o kterou máte zájem,
u služby design/redesign zvolte bytový nebo komerční projekt,
u služby design/redesign zvolte místnosti dle požadavků,
následně se zobrazí cena s doplňujícím komentářem.

Home staging

Home staging představuje profesionální úpravu nemovitosti před jejím představením na realitním trhu a její následnou kvalitní prezentaci potenciálním zájemcům. Napomáhá snižit dobu setvání rezidenční i komerční nemovitosti na realitním trhu.

Design interiérů

Design interiéru zahrnuje kompletní návrh daného prostoru včetně návrhu dispozice, volby vybavení, výběru barev, materiálů, osvětlení a doplňků. Službu design interiéru je možné využít jak v rezidenčních interiérech, tak v interiérech komerčních. 

Redesign interiérů

Redesign neboli restyling interiéru nabízí nenáročný a méně nákladný způsob, jak do prostoru vnést novou atmosféru a styl s využitím stávajícího vybavení. Službu redesign interiéru je možné využít jak v rezidenčních interiérech, tak v interiérech komerčních. 

Konzultace poradenství

Poradentsví či konzultace slouží k poskytování informací, tipů a nápadů od konzultantů z oboru. Službu je možné využít v případě, kdy má klient zájem upravovat interiér bez další pomoci, avšak potřebuje získat informace týkající se konkrétních problému, které řeší.

Bytový

Komerční

Bytový

Komerční

Obývací pokoj

Ložnice

Pracovna

Kuchyně

Jídelna

Koupelna

Dětský pokoj

Ostatní

Kanceláře

Bary restaurace

Kadeřnická studia

Kosmetická studia

Hotely

Ordinace

Obchodní prostory

Ostatní

Vaše předběžná cena

0 Kč

Cena je odvislá od rozsahu projektu. Zahrnuje konzultaci v přibližné délce dvou hodin a report obsahující návrh úprav včetně cenového odhadu. Po obdržení reportu s navrženými změnami můžete úpravy provést sami nebo je zajistí náš konzultant. Cena nezahrnuje doplňkové služby spojené s home stagingem - cena zapůjčení nábytku a dekorací je stanovena individuálně dle rozsahu, cena za finální přípravu pro fotografování interiéru je 300Kč/hod., cena za profesionální fotografie je 2000Kč/10ks. V případě dotazů nás kontaktuje, velmi rádi zodpovíme veškeré otázky a případně stanovíme konkrétní rozsah služeb a cenu pro Vaši nemovitost. 

Předběžná cena zahrnuje návrh rezidenčního nebo komerčního interiéru dle zvolených místností. Cena se může lišil dle náročnosti projektu. V ceně není zahrnuta realizace, tedy převedení návrhu do reálné podoby. Konečná cena je stanovena po první bezplatné nezávazné informační schůzce s klientem. V případě dotazů nás kontaktuje, velmi rádi zodpovíme veškeré otázky a případně stanovíme konkrétní rozsah služeb a cenu pro Vaši nemovitost. 

Předběžná cena zahrnuje návrh rezidenčního nebo komerčního interiéru dle zvolených místností. Cena se může lišil dle náročnosti projektu. V ceně není zahrnuta realizace, tedy převedení návrhu do reálné podoby. Konečná cena je stanovena po první bezplatné nezávazné informační schůzce s klientem. V případě dotazů nás kontaktuje, velmi rádi zodpovíme veškeré otázky a případně stanovíme konkrétní rozsah služeb a cenu pro Vaši nemovitost. 

Cena zahrnuje konzultaci různých úprav interiéru, pro které není třeba vypracovat kompletní projekt. Po konzultaci obrží klient report obsahující popis doporučených úprav či produktů.

Kontakty

Napište nám

Madison design

Zita Košnarová
tel: 608 22 77 06
e-mail: info@madisondesign.cz

© MADISON, 2017, vytvořilo studio: Pixel Design
Podmínky užití | Mapa stránek

cena
předběžná
0 Kč
zobrazit